Maciej Podgórski

radca prawny

Kancelarię prawną prowadzę w Krakowie. Oferuję kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa ochrony dóbr osobistych, z uwzględnieniem prawa chińskiego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy w Chinach powstanie trybunał arbitrażowy Nowego Jedwabnego Szlaku ?

Maciej Podgórski09 kwietnia 2018Komentarze (0)

Pod koniec września 2017 r. chiński Sąd Najwyższy zorganizował konferencję której tematem był Jeden Pas i Jeden Szlak. Uczestniczyli  nim wyżsi oficjele z Nowy Jedwabny Szlak 16 okręgów sądowych. 

Ujawniono że na generalnie zamkniętej  konferencji omawiana była kwestia sądowej wykładni przepisów w zakresie uznawania i wykonywania zagranicznych wyroków cywilnych i handlowych, a także rozważano ustanowienie Międzynarodowego Trybunału (arbitrażowego) dla państw i przedsiębiorców działających w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku („一带 一路” 国际商事 法庭).

Zapowiedzi utworzenia Trybunału Nowego Jedwabnego Szlaku  podkreślały  przede wszystkim chęć zapewnienia stronom-krajom uczestniczącym w inicjatywie (a więc także i Polsce) dostęp do „uczciwego, wydajnego, taniego, kompleksowego mechanizmu rozstrzygania sporów”

Z dostępnych informacji wynika, że spiritus movens całego przedsięwzięcia ma być chiński SN czyli Najwyższy Sąd Ludowy [NSL] ChRL, który ma wzorować się na singapurskim Międzynarodowym Sądzie Gospodarczym oraz na Międzynarodowym Sądzie ds. Finansów w Dubaju (DIFC). Ten ostatni podpisał porozumienie o współpracy z szanghajskim Wyższym Sądem Ludowym już w październiku 2016 r. Z kolei na wyższym szczeblu wyrazem tych przygotowań jest memorandum o współpracy zawarte między NSL ChRL a Sądem Najwyższym Singapuru z sierpnia 2017 r. w sprawie wzajemnego uznawania i egzekwowania orzeczeń w sprawach rozliczeń pieniężnych, szkolenia sędziów oraz inicjatywy One Belt & Road.

Podczas ostatnich obrad Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych na początku 2018 roku sprawozdanie z działalności złożył wobec Zgromadzenia prezes NSL ChRL Pan Zhou Qiang. Wynika zeń, że chiński SN ustanowi Międzynarodowy Trybunał Handlowy.

Nie znana jest jeszcze dokładna data – spełnione muszą zostać bowiem szczegółowe wymogi techniczno-prawne i przede wszystkim polityczne.

Wymogi polityczne

Jeśli chodzi o owe wymagania polityczne to zdaje się, że po pierwsze władze ChRL pragną przenieść generalnie miejsce rozstrzygania przynajmniej części sporów związanych z Chinami z Londynu i innych centrów w Europie (lub poza nią) do Chin kontynentalnych, gdzie strony chińskie mogą liczyć na bardziej znajomy i przyjazny system rozstrzygania sporów I będą w tym kierunku podejmowane określone działania.

Drugi z powodów politycznych wynika z konieczności spełnienia wyznaczonej roli przez NSL w systemie władzy ChRL, a mianowicie wpisania się w strategię ogłoszoną przez przewodniczącego Xi Jinping’a   – Jednego Pasa i Jednego Szlaku / Nowego Jedwabnego Szlaku .

Kwestie szczegółowe

Jeśli chodzi o stronę techniczno-prawną to pierwszoplanową kwestią jest definicja sporu związanego z inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku, jakie miałby rozstrzygać nowy Trybunał. Wydaje się, że będzie ona szeroka I na pewno obejmie spory transgraniczne.

Pojawiają się tu i ówdzie informacje, że Chiny aktywnie uczestniczą w negocjacjach w sprawie Konwencji haskiej w sprawie uznawania i wykonywania orzeczeń zagranicznych oraz badają możliwość ratyfikacji Konwencji haskiej o umowach dotyczących wyboru sądów.

Wyzwaniem dla Trybunału może być też odpowiednia liczba sędziów z odpowiednimi kwalifikacjami, zwłaszcza ze znajomością języka angielskiego. Zauważa się, że Dubaj i Singapur mają pod dostatkiem zagranicznych sędziów w swoich międzynarodowych sądach gospodarczych, zaś chińskie prawo dotyczące statusu sędziów i ustroju  sądów ludowych  stanowi przeszkodę dla zagranicznych sędziów, a bez nich sąd nie będzie prawdziwie “międzynarodowy” i wiarygodny.

Kolejna przeszkoda do pokonania na drodze do powstania Trybunału Nowego Jedwabnego Szlaku to brak zgody Chin na zapisy Konwencji haskiej, znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi chińskimi przepisami dotyczącymi postępowania cywilnego bardzo często wymagana jest żmudna i kosztowna legalizacja dokumentów (w tym dowodów w procesach) na miejscu w Chinach.

Widać zatem z powyższego że pierwsze kroki zostały poczynione i być może już  niebawem pojawią się nowe szczegóły w sprawie Międzynarodowego Trybunału dla państw inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, co należy rozpatrywać jako ważne wydarzenie I szansę także dla Polski i przedsiębiorców handlujących z Chinami.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@podgorski-radca.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: