Maciej Podgórski

radca prawny

Kancelarię prawną prowadzę w Krakowie. Oferuję kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa ochrony dóbr osobistych, z uwzględnieniem prawa chińskiego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Fiskus poskromi e-zakupy z Chin?

Maciej Podgórski08 września 2018Komentarze (0)

Media ostatnio pełne są newsów na temat tego jak to fiskus ma się zabrać za uszczelnienie systemu podShanghaiatkowego w zakresie rosnącego gwałtowanie handlu w sieci. Rzesza użytkowników Allegro i Aliexpress  może więc czuć się zagrożona – nieuchronnie wzrosną ceny.

Warto jednak wiedzieć, że już na początku bieżącego roku Poczta Polska zawarła porozumienie z Krajową Administracją Skarbową Ministerstwa Finansów

Jak podaje na swojej stronie www Poczta Polska  – po podpisaniu 22 września 2017 roku przez Pocztę Polską i China Post Group wstępnego porozumienia dotyczącego transportu przesyłek drogą lądową, polski operator pocztowy zaczyna pełnić ważną rolę  w wymianie handlowej  na Nowym Jedwabnym Szlaku. Przesyłki transportowane drogą kolejową do portu przeładunkowego w Małaszewiczach są następnie ekspediowane do prawie 30 krajów europejskich.

Nasz narodowy operator pocztowy chwali się, że notuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu liczby przesyłek z chińskich portali zakupowych. W listopadzie 2017 roku było ich o 100% więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku, zaś w grudniu 2017 r. – już o blisko 200% więcej

Przesyłki zawsze zwolnione z VAT?

W tym kontekście,  gwoli przypomnienia warto nadmienić, że zgodnie z art. 51 ustawy o podatku od towarów i usług:

„Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

  1. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) perfum i wód toaletowych.

  1. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.”

Jak pisze Jacek Matarewicz  w komentarzu do Ustawy o podatku od towarów i usług. (Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2018) : „trudno stwierdzić, co ustawodawca miał na myśli, posługując się terminem „zamówienie wysyłkowe”. W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15.12.2010 r., IPPP2/443-497/09/10-3/S/BM/AK, LEX nr 50890, który stwierdził: „Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak i przepisy wykonawcze do niej nie zawierają definicji «zamówienie wysyłkowe». Stąd też zasadnym w takiej sytuacji będzie posłużenie się definicjami słownikowymi i potocznym rozumieniem pojęć. Według Internetowego Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) «zamówienie» to 1. «polecenie dostarczenia lub wykonania czegoś», 2. «to, co zostało zamówione», 3. «blankiet z wyszczególnieniem zamówionych towarów lub usług»; natomiast «zamówić – zamawiać» to m.in. 1. «polecić komuś wykonanie lub dostarczenie czegoś», 2. «zapewnić sobie możliwość skorzystania z jakiejś usługi», 3. «poprosić o podanie czegoś w restauracji», 4. «umówić się z kimś na wykonanie pracy w określonym terminie». Przez pojęcie «wysyłka» należy rozumieć 1. «wysłanie czegoś», 2. «to, co się wysyła». Zatem powyższe definicje wskazują, iż pod pojęciem «zamówienia wysyłkowego» rozumieć należy polecenie dostarczenia towarów, które mają zostać do zamawiającego przesłane, tzn. nie jest on zobowiązany do nabycia ich osobiście”.

Zdaniem tego autora należy uznać, iż wszelkie zamówienia w sklepach internetowych z krajów trzecich nie będą korzystać ze zwolnienia z VAT.

Listonosz – inkasent?

Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 65a ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne obowiązkiem operatora wyznaczonego (obecnie jest to Poczta Polska S.A.) jest pobranie należności publicznoprawnych przed wydaniem paczki jej odbiorcy.

Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek urzędu skarbowego określonego na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 70 ust. 5 ustawy – Prawo celne.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych stanowi , że urzędem tym jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu.  Termin wynosi 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.

Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie ww. terminu Poczta Polska jest zobowiązana dostarczyć do urzędu celno-skarbowego, w którym przesyłka została przedstawiona, dowód przekazania należności przywozowych wraz z wykazem zawierającym numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę wydania przesyłki odbiorcy oraz kwotę należności przywozowych. W przypadku niepobrania należności przywozowych od odbiorcy przesyłki, operator pocztowy jest zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.

Pamiętajmy jednak, że jeśli operatorem przesyłki nie jest Poczta Polska należności celno-podatkowe opłacić i przesyłkę  zgłosić należy samodzielnie. Trzeba wówczas wypełnić formularz SAD lub skorzystać z usług agenta celnego i opłacić daniny. Jeśli działania te są podejmowane w ramach działalności gospodarczej to konieczne jest uprzednie uzyskanie nr EORI, bez którego działalność importowa jest właściwie niemożliwa.

Przyszłość

Nie znamy jeszcze kształtu docelowych przepisów ale jedno jest pewne – stosowne regulacje na pewno powstaną, bo handel internetowy z Chinami to zbyt łakomy kąsek dla wciąż nienasyconego fiskusa.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@podgorski-radca.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: