Maciej Podgórski

radca prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

„Guanxi” – czyli coś o czym warto wiedzieć pisząc umowę

Maciej Podgórski28 stycznia 2018Komentarze (0)

Umowy dla Chińczyków nie są do końca tym samym co dla przedstawicieli świata zachodniego. Można by więc pokusić się o próbę spojrzenia na  umowy i przepisy z chińskiej perspektywy.

Ta perspektywa jest taka, że ​​relacja (zwana inaczej „guanxi„) ma kluczowe znaczenie dla warunków umów.

Kontrakty jedynie formalizują relację, która przypuszczalnie opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jeśli więc sytuacja ulegnie zmianie, warunki umowy powinny zostać zmienione z wzajemnego szacunku i zaufania dla siebie nawzajem.

Dla Chińczyków, guanxi jest osobistym związkiem, do którego strony są niejako zmuszone przez dorozumianą umowę psychologiczną, mającą na celu długotrwały związek, wzajemne zaangażowanie, lojalność i zobowiązanie wykraczające poza ramy pisemnej umowy.

Chińczycy zdają się przywiązywać większą wagę do guanxi (związków), tak więc w ich umysłach definicja rządów prawa oznacza zachowanie wzajemnego szacunku i zaufania poprzez gotowość do renegocjowania warunków umownych w przypadku zmian w podstawowej podstawie dla umowy.

Aby zrozumieć, w jaki sposób Chińczycy postrzegają prawa związane z umowami, należy spojrzeć wstecz na kilka tysięcy lat historii i tradycji Chin. Na chińskie myślenie silny wpływ mają nauki konfucjańskie. Guanxi jest konfucjańskim dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie określa standardy moralne w stosunku do formalnego prawa. Takie standardy moralne obejmują wzajemne zaufanie i szacunek umacniane poprzez silne relacje.

Dla Chińczyków utrzymywanie relacji jest głęboko zakorzenioną wartością społeczną i ma fundamentalne znaczenie dla prawa. Umowa jest jedynie formalnością  – inaczej niż dla osoby z Zachodu. Zamiast ścisłego przestrzegania warunków określonych w umowach, Chińczycy oczekują podejścia opartego na swoiście pojmowanej uczciwości, a zatem renegocjacji warunków umowy z uwzględnieniem zmieniających się okoliczności.

Ponadto, jeśli dojdzie do sporów, strona chińska będzie nalegać na jakąś formę renegocjacji przed rozpoczęciem formalnego postępowania w sprawie. Mediacja to też element guanxi, w tradycji konfucjanizmu oznacza znalezienie rozwiązania możliwego do zaakceptowania dla obu stron, bez ryzyka utraty twarzy….Dlatego Chińczycy raczej unikają otwartych sporów.

Chiny w pewnym sensie zinstytucjonalizowały guanxi w swoim systemie prawnym. 15 marca 1999 r. Na Drugiej Sesji IX Narodowego Kongresu Ludowego przyjęto nowe jednolite prawo umów Chińskiej Republiki Ludowej, które weszło w życie 1 października 1999 r.

Artykuły 3-7 tego aktu prawnego określają podstawowe zasady równości, sprawiedliwości, dobrej wiary i interesu publicznego. Ich interpretacja może być i pewnie często jest dokonywana w oparciu o zasady guanxi.

Jeszcze do niedawna zrozumienie zasad guanxi było konieczne, aby skutecznie prowadzić interesy w Chinach. Dzisiaj, w miarę jak Chiny stają się czołowym graczem na globalnym rynku, będą musiały przestrzegać powszechnie przyjętych międzynarodowych standardów dotyczących transakcji handlowych. Może to spowodować erozję roli guanxi w stosowaniu prawa, aczkolwiek wydaje się, że guanxi pozostanie obecne w praktykach biznesowych w Chinach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: