Maciej Podgórski

radca prawny

Kancelarię prawną prowadzę w Krakowie. Oferuję kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa ochrony dóbr osobistych, z uwzględnieniem prawa chińskiego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Pociąg z Łodzi do Chengdu… czyli kilka słów o eksporcie żywności do Chin

Maciej Podgórski02 marca 2018Komentarze (0)

Od 2015 roku działa regularne połączenie kolejowe z Łodzi do Chengdu. Podróż pociągiem trwa około dwóch tygodni. Polska śle tą drogą do Państwa Środka głównie nasze produkty żywnościowe.

Jak podaje w najnowszym swoim opracowaniu warszawski Ośrodek Studiów Wschodnich:

Eksport do Chin„Z perspektywy Chin Polska jest atrakcyjnym miejscem do obsługi logistycznej kolejowych przepływów handlowych z Europą Środkową, a częściowo również Skandynawią oraz południowymi i wschodnimi regionami Niemiec. Oferuje ona korzystne położenie geograficzne, niskie koszty płacowe, stosunkowo bogatą ofertę logistyczno-magazynową.

Istotnym atutem jest duża liczba konkurencyjnych cenowo firm oferujących transport samochodowy, kluczowy przy konsolidacji i dystrybucji towarów na terenie UE. Rolę „hubu” pełni obecnie Łódź, gdzie obsługiwanych jest ok. 25% pociągów Chiny–UE, odpowiadających za ok. 7% wartości towarów. Na korzyść Polski przemawia strategiczne znaczenie terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach przy granicy z Białorusią.O pozycję „hubu” na Europę Środkową zabiegają obecnie również Słowacja i Węgry, ich rola jest jednak obecnie ograniczona za względu na utrudnienia w tranzycie przez Ukrainę.” [źródło: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_72_kolejowy_szlak_net.pdf]

Tak więc interesującym z tego punktu widzenia może być spojrzenie na przepisy chińskie regulujące inspekcję jakościową tych produktów po trwającej przecież dłuższą chwilę podróży z Polski. Zgodnie z chińską ustawą o bezpieczeństwie żywności (przyjętą na VII sesji XI Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej w dniu 28 lutego 2009, r. i zmienioną podczas XIV Sesji XII Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej w dniu 24 kwietnia 2015 r.)

Kwestia bezpieczeństwa importu i eksportu żywności leży w gestii instytucji ukrytej pod akronimem AQSIQ (z ang. Ogólna Administracja ds. Kontroli Jakości, Inspekcji i Kwarantanny ChRL) – art. 91. Jak stanowi zaś kolejny artykuł tej ustawy importowana żywność, dodatki do żywności i produkty związane z żywnością muszą być zgodne z chińskimi krajowymi normami bezpieczeństwa żywności. W przypadku importu żywności dla której brak jest krajowej normy bezpieczeństwa żywności w Chinach, eksporter/producent, lub jej importerzy, przedłożyć powinni odpowiednią krajową (regionalną) normę wykonawczą lub normę międzynarodową do Krajowego Komitetu ds. Zdrowia I Planowania Rodziny ChRL. Komitet oceni normę i podejmie decyzję, czy może mieć ona tymczasowe zastosowanie, jeśli, zdaniem Komitetu, spełnia ona wymogi bezpieczeństwa żywności, i opracuje bezzwłocznie odpowiednie krajowe normy bezpieczeństwa żywności.

Zagraniczni eksporterzy i producenci muszą zagwarantować (art. 94), że żywność, dodatki do żywności i produkty związane z żywnością eksportowane do Chin spełniają wymogi chińskiej Ustawy, innych chińskich przepisów administracyjnych, regulacji i krajowych norm bezpieczeństwa żywności, a ponadto będą odpowiedzialni za treść etykiet i instrukcji dla żywności. W przypadku wykrycia niezgodności z krajowymi normami bezpieczeństwa żywności importowanych produktów, lub dowodów, że żywność może okazać się szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, importer bezzwłocznie zaprzestanie importu takiej żywności i wycofa z rynku produkty zgodnie z art. 63 Ustawy.

Jak stanowi z kolei art. 96 Ustawy – eksporterzy lub przedstawiciele eksportowi zaangażowani w eksport żywności do Chin oraz importerzy będą ewidencjonowani przez AQSIQ w drodze wpisu do odpowiedniego rejestru. W przypadku dostarczenia niezgodnych z prawdą materiałów lub zawinionego spowodowania poważnych incydentów związanych z żywnością, zostaną usunięci z rejestru AQSIQ, a wykreślenie takie zostanie ogłoszone w drodze publicznego powiadomienia. AQSIQ regularnie publikuje wykaz eksporterów, agentów, importerów i producentów żywności poddanych ewidencji lub rejestracji. Importowana, wstępnie pakowana żywność i dodatki do żywności winny być oznaczone chińskimi etykietami. Jeśli przepisy lub regulacje wymagają umieszczenia instrukcji, taka instrukcja zostanie dostarczona w języku chińskim. Etykiety i instrukcje muszą spełniać wymogi prawa chińskiego i wskazywać dane chińskiego importera.

Warto więc zawczasu zapewnić sobie solidnego partnera w Chinach, który będzie w stanie spełnić wśrubowane wymogi jako importer żywności i zapewnić stały odbiór towaru.  Stąd duża wartość targów i tym podobnych imprez z udziałem Chińczyków.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@podgorski-radca.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: